DOTACJE NA INNOWACJE

E-MSI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zrealizowała projekt pn.

„Mechaniczny system inwestycyjny wykorzystujący analizę techniczną - nowa
innowacyjna e-usługa dla indywidualnych inwestorów giełdowych”

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.1.

Projekt polegał na zaprojektowaniu, stworzeniu i udostępnieniu e-usługi pod nazwą Giełdomat, umożliwiającej definiowanie własnej strategii inwestycyjnej, stworzonej na bazie analizy technicznej zgodnie z preferencjami danego inwestora. E-usługa jest dostępna z poziomu przeglądarki internetowej (www.gieldomat.com lub www.gieldomat.pl), z której użytkownik pobiera na swój komputer odpowiednią aplikację, a także z poziomu aplikacji mobilnej, instalowanej w telefonie komórkowym. Projekt został zrealizowany w okresie 01.02.2012 – 31.01.2014.

Więcej informacji na temat realizowanego projektu można uzyskać od Pana Michała Galasa (michal.galas@e-msi.pl).


Więcej informacji o dotacjach unijnych można uzyskać

http://europa.eu/      http://www.poig.gov.pl/     http://www.mrr.gov.pl/

http://www.mswia.gov.pl/     http://www.parp.gov.pl/

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

Pobierz aplikację

Giełdomat jest dostępny na urządzenia mobilne – pobierz aplikację na iOS lub Androida:

giełdomat w google play giełdomat na iphone giełdomat na komputer

Kontakt

Jesteśmy dla Ciebie dostepni, jeśli masz pytania, napisz do nas:

kontakt@gieldomat.pl

+48 61 624 77 99