5 prostych kroków do inwestowania


Wybierz
Wskaźniki

Podaj
Parametry

Przetestuj
Strategię

Uruchom
Strategię

Krok pierwszy: Wybierz akcje, które Cię interesują

Dodaj do koszyka akcje, których dotyczyć będzie strategia. Możesz dodać jedną lub więcej spółek dostępnych na GPW. Po prostu przeciągnij kursorem wybraną spółkę do pola po prawej stronie ekranu. Kolejne spółki będą układać się w listę. Spółki, spośród których wybierasz, są pogrupowane według grup indeksów giełdowych. Dodatkowo udostępniliśmy przyjemną wyszukiwarkę.

Przejdź dalej

Krok drugi: Wybierz wskaźniki i ułóż strategię kupna i sprzedaży

Zbuduj z predefiniowanych 40 wskaźników analizy technicznej warunek zakupu akcji oraz warunek sprzedaży. Przeciągnij wskaźniki z listy po lewej stronie ekranu do pola po prawej stronie. Przytrzymując kursor na wskaźniku, otrzymasz jego opis. Łatwo zatem podjąć decyzję, który wskaźnik wybrać.

Przy wyborze kolejnych wskaźników otrzymasz pytanie o operator logiczny "i"/"lub". Definiuje on relacje między wybranymi wskaźnikami. Pamiętaj, że możesz go zawsze zmienić - wystarczy na niego kliknąć. Zarówno wskaźniki, operatory logiczne jak i nawiasy są elementami przesuwanymi. Możesz je przeciągać i upuszczać, ustawiając w dowolnej konfiguracji. Jeśli ustawienie będzie przeczyło prawidłowym założeniom, serwis powiadomi Cię o tym, podając szczegóły. Nie możesz zatem popełnić błędu. Eksperymentuj do woli!

Pamiętaj, by do każdego wskaźnika wypełnić pola poniżej, określające parametry wskaźnika.

Przejdź dalej

Krok trzeci: Podaj parametry definiujące strategię:

- nazwę strategii, by łatwo było odróżnić ją od innych na liście zdefiniowanych strategii;

- budżet, który chcesz przeznaczyć na Twoją strategię;

- procentowy udział pojedynczej transakcji, który określa, jaki procent budżetu może być użyty do pojedynczej transakcji (jest to szczególnie istotne, kiedy wybrałeś kilka spółek do strategii i chcesz zdywersyfikować portfel);

- sposób, w jaki chcesz otrzymywać sygnały zleceń do biura maklerskiego: SMS, e-mail czy na aplikację desktopową, realizującą zlecenia za Ciebie.

Przejdź dalej

Krok czwarty: Przetestuj strategię

Zakończyłeś edycję Twojej strategii - przetestuj ją na danych historycznych. Wciśnij Testuj strategię. Wykres oparty na danych historycznych pozwoli Ci na poglądową ocenę strategii.

Przejdź dalej

Krok piąty: Uruchom strategię

Wszystko gotowe! Jeśli wynik testu Cię zadowala, kliknij Uruchom i czekaj na sygnały!

Przejdź dalej

Pobierz aplikację

Giełdomat jest dostępny na urządzenia mobilne – pobierz aplikację na iOS lub Androida:

giełdomat w google play giełdomat na iphone giełdomat na komputer

Kontakt

Jesteśmy dla Ciebie dostepni, jeśli masz pytania, napisz do nas:

kontakt@gieldomat.pl

+48 61 624 77 99