Czym jest analiza techniczna – wprowadzenie

Analiza techniczna jest jedną z technik inwestycyjnych, pozwalającą na osiąganie zysków, na giełdzie. Jest jedną z metod badania i analizowania rynku na podstawie danych z przeszłości.
Opiera się na stałej obserwacji wykresów spółek giełdowych, indeksów oraz kontraktów terminowych w celu wyciągnięcia wniosków oraz prognozy przyszłych spadków lub wzrostów. Aby była w pełni skuteczną metodą, na której będziemy opierać nasze działania inwestycyjne koniecznie musimy zrozumieć mechanizmy jej działania i nauczyć się właściwie analizować wykresy oraz przedstawiane na nich trendy.
Analiza techniczna opiera się na trzech głównych założeniach:

  • rynek dyskontuje wszystko,
  • ceny podlegają trendom,
  • historia się powtarza.

Aby poznać wszystkie metody działania powyższych założeń konieczne jest wyjaśnienie mechanizmów, na których bazują.


RYNEK DYSKONTUJE WSZYSTKO
Analitycy techniczni zajmujący się badaniem wszelkich trendów dotyczących danych instrumentów finansowych są zdania, iż czynniki decydujące o ich wartości uwzględnione są w cenie. Najprościej rzecz ujmując cena instrumentów finansowych odzwierciedla faktyczną grę popytu i podaży, która obecnie toczy się na rynku. Analiza techniczna odrzuca aspekt badania przyczyn spadku lub wzrostu cen, skupia się natomiast na ich skutkach, które widoczne są na wykresach.


CENY PODLEGAJĄ TRENDOM
Analiza techniczna w tym założeniu ściśle skupia się na rozpoznaniu trendu (kierunku), w którym będą podążały ceny. Podstawą tego założenia jest twierdzenie, że dany trend posiada większą tendencję do kontynuacji swojego aktualnego biegu, niż jego nagłej zmiany. Inwestowanie opiera się tutaj nie na pewności danych, ale na zasadzie prawdopodobieństwa.


HISTORIA SIĘ POWTARZA
Wszelkie wykresy giełdowe odzwierciedlają nastroje oraz emocje inwestorów, które przekładają się na spadki lub wzrosty kursów na giełdzie. Pozytywne „emocje” powodują wzrost kursów i przedstawiane są na wykresach w postaci białego słupka- tzw. świecy, negatywne natomiast powodują spadki- czarna świeca. Na podstawie wykresów osoba obeznana w ich analizie jest w stanie odczytać kształtujące się trendy oraz formacje świecowe, dzięki czemu może określić prawdopodobieństwo zachowań rynkowych w przyszłości- na zasadzie twierdzenia, że historia lubi się powtarzać.
Analiza techniczna jest często stosowana przez indywidualnych inwestorów giełdowych. Wszelkie założenia analizy technicznej są uniwersalne dla rynków walutowych oraz giełdowych, a sama metoda doskonale sprawdza się w prognozowaniu inwestycji krótko i średnioterminowych.
Każdy inwestor bazujący na założeniach analizy technicznej powinien mieć na uwadze, że:

  • o kursie akcji decyduje wzajemny stosunek między popytem, a podażą,
  • wszystkie kursy akcji zmieniają się w trendzie,
  • wszystkie ceny akcji będących w trendzie zmieniają sie dzięki wpływowi popytu i podaży,
  • obserwowane na rynku zmiany często sie powtarzają i należy wykorzystać ten fakt do przyszłych prognoz,
  • wykresy zmian kursów przedstawiają okresy, w których można osiągnąć zysk, a wykresy kursu i wolumenu obrazują zmiany w popycie i podaży.

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Pobierz aplikację

Giełdomat jest dostępny na urządzenia mobilne – pobierz aplikację na iOS lub Androida:

giełdomat w google play giełdomat na iphone giełdomat na komputer

Kontakt

Jesteśmy dla Ciebie dostepni, jeśli masz pytania, napisz do nas:

kontakt@gieldomat.pl

+48 61 624 77 99