Analiza techniczna. Formacje cenowe. Formacje trójkątów.

Często na wykresach możemy zaobserwować formację trójkątów, które występują w trzech postaciach:

  • trójkąty symetryczne,
  • trójkąty zwyżkujące,
  • trójkąty zniżkujące.

Trójkąty składają się z dwóch linii, dolnej i górnej, które przecinają się w punkcie zwanym apex i wymaga istnienia czterech punktów zwrotnych (A,B,C,D). Trójkąt symetryczny obejmuje konsolidację w trakcie trwania danego trendu, najczęściej dynamicznego trendu wzrostowego. Po ukształtowaniu się tej formacji kierunek trendu powinien być kontynuowany. Są to formacje średniookresowe.

Na wykresie widać zatrzymanie się cen w punkcie A, następnie ich spadek do poziomu B. Kolejny szczyt C znajduje się poniżej A, gdy następny spadek zatrzymuje się powyżej poziomu B w punkcie D można wykreślić dwie linie. Pierwszą wykreśla się wzdłuż szczytów, a drugą wzdłuż dołków, w ten sposób dwie zbiegające się linie tworzą trójkąt symetryczny. Ceny powinny się wybić w kierunku, w którym podążały przed uformowaniem się trójkąta. Wybicie powinno nastąpić w okolicach 2/3 długości poziomego boku trójkąta. Obroty powinny być mniejsze niż wcześniej i maleć wraz ze zmniejszaniem się wahań cen, a ich wzrost powinien nastąpić w momencie wybicia z formacji. Zasięg następującego ruchu cen powinien być równy wysokości podstawy trójkąta.

Trójkąt symetryczny - pomiar ruchu cen.

W przypadku trójkąta zwyżkującego górna linia biegnie płasko (kolejne szczyty formują się na podobnym poziomie), a dolna linia się wznosi. Najczęściej zwiastuje on kontynuację trendu wzrostowego. Wybiciu w górę powyżej górnej linii następuje przy wzroście wolumenu. Przyszły ruch cen mierzy się poprzez odniesienie wysokości formacji w jej najszerszym miejscu (podstawa) i odniesienie jej w punkcie wybicia.

W momencie, gdy trójkąt zwyżkujący pojawi się na wykresie w trakcie trwania bessy może on zwiastować zmianę trendu na wzrostowy. W tym przypadku przebicie górnej linie zapoczątkuje trend przeciwny. Wystąpienie trójkąta jako formacji odwracającej trend występuje stosunkowo rzadko.

Trójkąt zniżkujący jest charakterystyczny dla trendu spadkowego. Jest lustrzanym odbiciem trójkąta zwyżkującego, dolna linia jest płaska, a górna opada. Pełne ukształtowanie formacji następuje w momencie przebicia przez cenę dolnej linii przy zwiększonym wolumenie. Sposób pomiary dalszego ruchu cen jest taki sam jak przy trójkącie zwyżkującym i podobnie, gdy trójkąt zniżkujący uformuje się w trakcie hossy może być formacją zapowiadającą odwrócenie trendu.

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Pobierz aplikację

Giełdomat jest dostępny na urządzenia mobilne – pobierz aplikację na iOS lub Androida:

giełdomat w google play giełdomat na iphone giełdomat na komputer

Kontakt

Jesteśmy dla Ciebie dostepni, jeśli masz pytania, napisz do nas:

kontakt@gieldomat.pl

+48 61 624 77 99