Analiza techniczna - zbiór informacji dotyczących wskaźników

Dział zawiera listę wskaźników analizy technicznej i behawioralnej łącznie z ich możliwymi parametrami interpretacją matematyczną oraz opisem sugerowanych konsekwencji spełnienia wskaźnika.

Aby ułatwić Ci wyszukiwanie ułożyliśmy treści w porządku alfabetycznym:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 • ADX

  ADX - (average directional movement index) jest to indeks ruchu kierunkowego i stanowi on pochodną wskaźnika DMI. Jednak w przeciwieństwie do niego, pozwala przede wszystkim zmierzyć siłę i wielkość … więcej

 • Alligator

  Wskaźnik Techniczny Alligator służy do ropzpoznawania wyraźnych trendów na rynku. Jest to połączenie Linii Bilansu (średnich kroczących), wykorzystujących geometrię fraktalną i dynamikę … więcej

 • Aroon

  Twórcą wskaźnika Aroon jest Tushard Chande. Indykator ten wykorzystywany jest przez inwestorów do oceny, czy dany "papier" znajduje się w trendzie, oraz do oceny siły tego trendu. Aroon … więcej

 • ATR - Average True Range

  Wskaźnik Techniczny średnia Rzeczywistego Zasięgu (Average True Range, ATR) jest to wskaźnik mierzący zmienność cen na rynku. Został stworzony przez J. Wellesa w jego książce «Nowe koncepcje w … więcej

 • Awesome Oscillator - AO

  Wskaźnik Techniczny Awesome Oscillator, AO — wykorzystuje się do określania impetu rynku. Wyliczany jest jako różnica 5-cio okresowej prostej średniej kroczącej z mediany ceny i 34- … więcej

 • CCI

  CCI to system czasowy, który ma najlepsze zastosowanie na rynku towarowym, charakteryzującym się cyklicznością lub sezonowością. CCI nie określa długości cykli - został on zaprojektowany do … więcej

 • DeMarker

  Wskaźnik Techniczny DeMarker, (DeM) oparty jest na porównaniu okresu, w którym rynek osiąga maksimum, z okresem poprzedniego maksimum. Jeśli maksimum bieżącego okresu jest wyższe, … więcej

 • DMI (DIRECTIONAL MOVEMENT INDEX)

  DMI (DIRECTIONAL MOVEMENT INDEX) Wskaźnik ten służy do rozpoznawania trendów oraz ich kierunków w początkowej ich fazie. Składa się on z trzech linii +DI, -DI oraz ADX. Linia +DI … więcej

 • Force Index

  Wskaźnik FI został stworzony przez dr. Alexandra Eldera. Łączy on w sobie ruch cen i wolumen oraz mierzy stan równowagi pomiędzy siłą 'byków' i 'niedźwiedzi' na rynku. Wykres samego … więcej

 • Fraktale

  Wszystkie rynki cechują się tym, że w ciągu większej części czasu ceny na nich nie ulegają dużym zmianom i tylko w ciągu nieznacznych okresów czasu (15–30%) obserwuje się zmiany trendowe. … więcej

 • Gator Oscillator – Gator

  Gator Oscillator oparty jest na wartościych generowanych przez wskaźnik Alligator i ukazuje stopień konwergencji /dywergencji jego linii bilansu (wygładzona średnia krocząca). Wartości oscylatora … więcej

 • Ichimoku

  Wskaźnik Ichimoku, a dokładniej Ichimoku Kinko Hyo, został skonstruowany przez Goichi Hosoda, japońskiego dziennikarza, który pisał również pod pseudonimem Ichimoku Sanjin. Pierwsze … więcej

 • Kanał ceny (Donchian)

  Kanał Donchian - jest to wskaźnik używany w analizie technicznej, opracowany przez Richarda Donchiana, ukazujący zmienność kursów cen. Tworzy go na wykresie obszar pomiędzy wartościami najwyż … więcej

 • Koperty

  Wskaźnik Techniczny Koperty stworzony jest za pomocą dwóch średnich kroczących, z których jedna przesunięta jest ku górze, druga zaś – w dół. Wybór optymalnej … więcej

 • MACD

  MACD (Moving Average Convergence / Divergence) wskaźnik skonstruowany przez analityka Geralda Appela w latach 70. XX wieku. Wskaźnik bada zbieżności i rozbieżności średnich ruchomych. Jest róż … więcej

 • MFI Money Flow Index

  Wskaźnik MFI, czyli indeks przepływów pieniężnych, jest oscylatorem mierzącym wielkość napływu i odpływu kapitału. Wskaźnik przedstawiany jest jako wykres oscylujący w granicach wartości od 0 … więcej

 • Momentum

  Definicja

  Momentum jest wskaźnikiem wykupienia/wysprzedania, który mierzy zmiany ceny w większym stopniu niż sam poziom cen.

  Momentum obliczamy, odejmując od ceny dnia (zamknięcia) cenę … więcej

 • On-Balance Volume (OBV)

  Wskaźnik OBV przedstawia kumulację wolumenu obrotów w czasie, ze znakiem plus lub minus, zależnie od zmiany kursu zamknięcia na danej sesji. Z założenia wskaźnik ten powinien wyprzedzać … więcej

 • Oscylator Aroon

  Aroon oscylator jest wskaźnikiem opartym na liniach Aroon (Up) i Aroon (Down) Tushara Chande'a. Aroon oscylator zdefiniowany jest jako różnica pomiędzy tymi liniami. Porusza się w zakresie -100 … więcej

 • Oscylator stochastyczny (K%D)

  Oscylator stochastyczny (K%D) jest wskaźnikiem momentum, używanym w analizie technicznej, wyprowadzonym przez dr. George'a C. Lane'a w latach 50. XX wieku. Służy do porównywania cen zamknięcia … więcej

 • Parabolic SAR

  Wskaźnik Techniczny System Paraboliczny SAR (Parabolic SAR) został opracowany do analizy rynków trendowych. Wskaźnik ten buduje się na wykresie cenowym i jest on analogiczny do średniej … więcej

 • Promienie Eldera

  Wskaźnik Techniczny Promienie Eldera (Elder-Rays) stanowi połączenie cech wskaźników i oscylatorów podążających za trendem. Wskaźnik ten służy do pomiaru wpływu na rynek kupujących i … więcej

 • ROC

  ROC – wskaźnik zmiany - ma zastosowanie przy określaniu poziomu wykupienia i wyprzedania na rynku. Wykupienie rynku ma miejsce, gdy ROC generuje na wykresie stały poziom. O wykupieniu mó … więcej

 • RVI - Relative Vigor Index

  Wskaźnik Techniczny Indeks Relatywnego Wigoru (Relative Vigor Index, RVI) opiera się na założeniu, że na rynku byka cena zamknięcia z reguły jest wyższa niż cena otwarcia. I odwrotna tendencja wystę … więcej

 • Smoothed Force Index FRC

  Wygładzona wersja wskaźnika Force Index (FI) przy pomocy średniej kroczącej. Wygładzenie przy pomocy krótkiej średniej kroczącej (autor zaleca wykorzystywanie dwóch okresów) … więcej

 • Średnia krocząca SMA

  Średnie kroczące są wskaźnikiem najczęściej używanym przez inwestorów. Zasadniczo służą do wygładzania wykresu ceny oraz wyznaczania trendów. Mówiąc o średniej mamy na myśli ś … więcej

 • Stop loss

  Typowy stop loss to określenie stałej ceny sprzedaży podczas definiowania zakupu. Wskaźnik pozwala uzyskać podstawowe zabezpieczenie przed stratą.Ideą ustawiania limitu stop jest oczywiście ucinanie … więcej

 • Stop Loss kroczący

  Kroczący Stop Loss zakłada określenie z góry pewnego, akceptowanego procentu dopuszczalnej straty. Wymaga ciągłego sprawdzania wartości portfela i alarmowania, gdy próg straty został … więcej

 • Take Profit

  Take Profit to zlecenie stosowane przez inwestorów, by automatycznie zamknąć pozycje po osiągnięciu pewnego pułapu cen w celu automatycznej realizacji zysków. Gwarantuje to zamknięcie … więcej

 • Williams

  Definicja

  %R Williamsa, lub %R – wskaźnik używany w analizie technicznej. Jest oscylatorem, który pokazuje zależność obecnej ceny zamknięcia w relacji do maksymalnej i minimalnej ceny z … więcej

 • Wstęgi Bollingera

  Wstęgi Bollingera

  Jak sama nazwa wskazuje, system ten jest oparty na wstędze Bollingera. Jako że bazuje tylko na tym wskaźniku, jest to system analizy technicznej jednowskaźnikowy. System polega na … więcej

 • Wykładnicza średnia krocząca EMA

  Wielu inwestorów sądzi, że średnie SMA są zbyt wolne i zbyt wolno reagują na aktualne zmiany ceny na rynku. Zmniejszenie okresu SMA powoduje, że zwiększa się ilość fałszywych sygnałów, … więcej

 • Znacząca zmiana ceny

  Jest to wskaźnik oznaczający wybicie od dnia lub spadek ze szczytu. Jest bardzo często wykorzystywany przez inwestorów przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Pomimo swojej prostej … więcej

Pobierz aplikację

Giełdomat jest dostępny na urządzenia mobilne – pobierz aplikację na iOS lub Androida:

giełdomat w google play giełdomat na iphone giełdomat na komputer

Kontakt

Jesteśmy dla Ciebie dostepni, jeśli masz pytania, napisz do nas:

kontakt@gieldomat.pl

+48 61 624 77 99